Branş Derslerimiz

İNGİLİZCE

Çağımızın giderek küçülen dünyasında en az bir yabancı dili rahatlıkla kullanabiliyor olmanın önemi de giderek artmaktadır. Bu noktada göz ardı edilmemesi gereken küçük yaşlarda yabancı dil öğretiminin çok daha kolay ve kalıcı olacağı gerçeğidir. Okulöncesi dönemde verilen yabancı dil eğitimi, okullarda verilen sistematik eğitimin tersine oyun oynarken, şarkı söylerken, film izlerken yani yaşamın içinde, kendiliğinden, doğallıkla, tıpkı anadilini öğrenirken olduğu gibi gerçekleşen bir öğrenmedir.

SATRANÇ

Satranç yaşamda var olan mücadelenin tahta üzerinde anlatımıdır. Satranç ile yaşam arasındaki bu benzerlik nedeniyle, satrancın çocuklarımızın hayatı tanıma ve anlamadaki önemi büyüktür.

Çocuklarının bedensel, zihinsel ve duygusal yönlerden gelişimini desteklemek isteyen anne babalar, sportif ve sosyal faaliyetleri araç olarak kullanırlar. Satranç sporunun bu konudaki yeri farklı ve özeldir. Satranç hayatın gerçeklerinden esinlenilerek ortaya çıkmış bir oyundur. Çocuklarımızın bu modeli iyi kavramaları, hayatı tanıyıp öğrenmeleri satranç oyunuyla desteklenebilir. Çocuk, satrançta değerli olanın hayat için de geçerli olduğunu kavrayabilir.

Satranç sadece bir oyun olarak düşünülmemelidir. İyiyi, kötüyü altında yatan felsefeyi, zaman içinde içselleştirebilen insanlar, oyundan maksimum faydayı sağlayabileceklerdir. Satrançta kolaylıkla neden-sonuç ilişkisi kurabilen çocuk, herhangi bir hamlenin oyunu nasıl şekillendirdiğini ve oluşan yeni durumun ne gibi sonuçlar doğurduğunu görebilir. Böylece çocuk gerçek hayattaki davranışların da farklı sonuçlar doğurabileceği gerçeğini kavrar.

Satranç bir mücadele ve yönetim becerisidir. Hatta aynı zamanda bir kriz yönetimidir. Hedefe ulaşmada gerekli olan plan yapma ve olanakları ekonomik ve akılcı kullanma yeteneği kazandırır. Ekonomik bir sorun çözme tekniğidir. Oyuncularına siyasal ve sosyal sorunların çözümünde de yetkinlik kazandırır.

MÜZİK

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar müzikle ilgilenen özellikle de bir çalgı aleti çalan kimselerin beynin her iki lobunu dolayısıyla işlevlerini birlikte kullanma yetilerinin geliştiğini doğrulamıştır. Bu da çocuğun gelecek yıllardaki akademik ve sosyal yaşam başarısını olumlu etkileyecek bir kazanımdır.
Müzik etkinlikleri bilişsel, dilsel becerileri, motor gelişimi ve sosyal- duygusal gelişimi destekler.
*ses-müzik dinleme, ayırt etme
*ritim çalışmaları
*nefes-ses çalışmaları
*şarkı söyleme
*çalgı aleti çalma gibi etkinliklerden oluşur.

DRAMA

İnsanı, insana insanla anlatma sanatı olan drama basit bir hikâyenin, bir durumun, bir şarkının çocuğun yaratıcı gücüyle yorumlanarak yeniden yaratılmasıdır. Bu süreçte çocuk yaşadığı veya gözlemlediği sorunlarla baş etmeyi, onlara çözüm üretme becerilerini de geliştirir. Deneyimleri arttıkça kendi kurguladıkları hikâyeleri çeşitli araçlardan da yararlanarak dramatize edebilirler.
Dramatize ederken çocuk

*Kendisini topluluk karşısında ifade becerisi- özgüveni kazanı
*Empati kurmayı- hoşgörü geliştirmeyi öğrenir
* Ekip- takım olma, birlikte yapma becerisi kazanır
*İlgi ve yeteneklerini keşfeder
*Enerjisini harcar, rahatlar

YÜZME

Birçok spor eğitmeninin söylediği gibi bir insanın hangi yaşta olursa olsun yapabileceği iki spor vardır: yürümek ve yüzmek. Erken yaşlarda alınan bir yüzme eğitimi çocuğun sağlıklı bir kemik ve kas yapısı kazanmasını sağlayarak bedensel gelişimine önemli katkılarda bulunur. Doğru, teknik bir yüzme eğitimi üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde adeta olmazsa olmazlardandır. Anne karnında aylarını su içinde geçiren çocukların suyla oynamayı ve su sporlarını ne kadar sevdikleri, bunun onların duygusal yapısında sağladığı rahatlamayı da göz ardı etmemek gerekir.

RESİM

İnsanoğlunun en eski kendini ifade yollarından biri olan resim, bireyin yaratıcılığını, estetik duyarlığını geliştirmesinin de en etkin araçlarından biridir.
Çocukların yaş grubuna, gelişimlerine ve bireysel özelliklerine uygun araç gereçlerle yaratıcılıklarını geliştirmelerine, kendilerini ifadelerine olanak sağlanır.

DANS

En eğlenceli spor etkinliklerinden biri olan dans çocukların öğretmenleri eşliğinde müzikle uyum içinde, ritmik hareket etmeyi öğrenmelerinin yanı sıra bir eşle veya ekiple uyum içinde üretme becerilerini ve çeşitli kas gruplarının gelişmesini de sağlar.

JİMNASTİK

Çocukları n temel hareket becerilerini, fiziksel- motor- bilişsel gelişimlerini, sosyal- duygusal gelişimlerini sağlayan bir derstir. Yer değiştirme, nesne kontrolü, denge becerileri gerektiren etkinlikler içinde çocuklar, öğretmenlerinin rehberliğinde
*Temel hareket becerilerini
*Beden farkındalıklarını
*Motor yeterliğini (güç–koordinasyon-hız-çabukluk)
*Fiziksel yeterliğini (esneklik-kuvvet-dayanıklılık ) geliştirir.

EL SANATLARI

Çocuğun üretme- yaratma becerilerini geliştirmeye, estetik duyarlığına katkıda bulunmaya yönelik bir derstir.
Çocuklar öğretmenleri eşliğinde çeşitli doğal- atık- artık materyalleri kendi düş güçleriyle yeniden kullanıma sokmayı, tüketici değil, üretici birey olmanın hazzını öğrenir.